plans de xestion

plans de xestión

Os principais plans de xestión para especies de interese en Galicia aprobados pola Consellería do Mar son os seguintes:

Plan xeral de explotación marisqueira 2021-2023(Orde 21 decembro 2020)
Plans xestión RREE 2022-2024 (Orde 22 decembro 2021)
Plan experimental para xestión do polbo 2022-2023 (Resolución 29 abril 2022)
Plan de xestión da sardiña con arte de xeito 2023 no ámbito da CC AA de Galicia (Resolución 02 xaneiro 2023)
Plan pesca anguía Ría Vigo(Resolución 23 Xaneiro 2019)
Plan pesca anguía Ría Arousa(Resolución 23 Xaneiro 2019)
Plan pesca anguía Ría Ferrol(Resolución 22 Marzo 2019)
Plan de pesca patexo, patulate e conguito 2018 (Resolución 20 decembro 2017)
Plan experimental trasmallos na ría de Pontevedra 2015-2016-2017 (Resolución 15 maio 2015)
Plan experimental trasmallos na ría de Arousa 2017 (Resolución 13 Xaneiro 2017)
Plan experimental trasmallos, con cambio horario, Ría de Vigo (Resolución 25 xaneiro 2017)
Plan experimental pesca con nasa para peixes 2017 (Resolución 25 Xaneiro 2017)
Plan xestión da centola e boi 2017-2018 (Resolución 9 de xuño 2017)
Plan experimental para xestión da nécora e camarón 2017-2019 (Resolución 9 de xuño 2017)
Resolución ordenación sardiña ibérica VIIIc, IXa(Resolución 28 Febreiro 2017)
Plan xestión con arte de bou de vara e bou de man (Resolución 27 de outubro 2017)
Plan experimental bolo vivo con arte de boliche (Resolución 1 de febreiro 2017)
Plan xestión de boliche xullo-outubro(Resolución 27 de xuño 2017)
Resolución reparto e reserva Besugo(Resolución 27 de xullo 2017)