benvida

benvida
 

A Federación Galega de Confrarías é unha corporación de dereito público constituída no ano 2004 que aglutina ó sector pesqueiro galego integrado nas confrarías de pescadores. Ainda que tódolos subsectores da pesca están integrados nas confrarías, destaca sobre todo o marisqueo e a pesca costeira artesanal e da baixura.

A importancia do sector pesqueiro e marisqueiro galego na dimensión socioeconómica de Galicia é claro. Máis de 12.500 persoas e 4.500 embarcacións faenan na extracción de peixes e mariscos, que anualmente supoñen uns 180 millóns de kgs en primeira venta en lonxa e que xeran uns 440 millóns de euros de facturación, representando máis do 40% de España e do 15% de toda a Unión Europea.

No cadro adxunto vemos os datos totais dos últimos anos:

 

DATOS XERAIS VENTAS NAS LONXAS PESQUEIRAS

ANO KGS EUROS
2015       180.463.878             458.194.924 €      
2016 188.456.656 491.664.064 €
2017 212.784.516 508.672.109 €
2018 174.298.158 490.992.891 €
2019 158.167.314 464.888.248 €
2020 150.256.142 412.960.344 €
media 5 anos 176.792.557 473.835.531 €
2021 132.782.506 424.955.237 €
2022 134.287.109 437.398.236 €
2023 (*) 18.512.938 75.371.733 €
(*) os datos 2023 son parciais, a 15 de marzo

 

Fonte:pescadegalicia.com

Pola súa banda, a flota pesqueira galega é de máis de catro mil catrocentas embarcacións, onde destaca principalmente a flota de artes menores con case catro mil. No seguinte enlace podes obter o listado actualizado do “rexistro de buques pesqueiros” por modalidades de pesca e caladoiros internacionais, comunitarios ou de aguas do cantábrico e noroeste.