contactos

Contacto Confrarías
Podes contactar coas 63 Confrarías de pescadores de Galicia e as súas 3 Federacións Provinciais.
Poñemos á túa disposición o datos de: número de teléfono, fax e mail.
No plano adxunto podes ver a súa ubicación física na costa de Galicia.
 

 
 

A CORUÑA

  CONFRARÍA     CORREO     TELF     FAX  
  FEDERACIÓN             fpcpcoruna@telefonica.net     981767321     981767567  
  A CORUÑA     confrariadacoruna@gmail.com     981297852     981136952  
  AGUIÑO     cofradia@cofradiaaguino.org     981840151     981840168  
  ARES     cofradia@cofradiaares.org     981468017     981468017  
  BALLOBRE     cofradia@cofradiabarallobre.org     981360274     981360028  
  BARQUEIRO     cobarqueiro@gmail.com     981414074     981414074  
  CABO DE CRUZ     cofradia@cofradiacabodecruz.org     981845199     981847835  
  CAION     cofradia@cofradiacaion.org     981604005     981604005  
  CAMARIÑAS     cofradia@cofradiacamarinas.org     981737219     981737219  
  CAMELLE     cpcamelle@hotmail.com     981710106     981710106  
  CARIÑO     cofradiacarino@telefonica.net     981405009     981406070  
  CEDEIRA     confrariacedeira@confrariacedeira.es     981480389     981482179  
  CORCUBIÓN     corcubioncp@gmail.com     981746951     981746951  
  CORME     cofradia@cofradiacorme.org     981738043     981738626  
  ESPASANTE     cofradiaespasante@yahoo.es     981408377     981408144  
  FERROL     cofradia.ferrol@gmail.com     981352625     981352362  
  FISTERRA     cofradia@cofradiafisterra.org     981740079     981740079  
  LAXE     cofradiadelaxe@gmail.com     981728100     981735318  
  LIRA     cofradialira@yahoo.es     981761164     981761164  
  LORBÉ     cofradialorbe@cmn-nt.com     981628056     981628056  
  MALPICA     cofradia@cofradiamalpica.org     981720011     981720000  
  MERA     cofradiamera@gmail.com     981628065     981628065  
  MIÑO     cofradiamino@hotmail.com     981782755     981782755  
  MUGARDOS     sefimugardos@hotmail.com     981472227     981470077  
  MUROS     cofradia@cofradiamuros.org     981826143     981826319  
  MUXÍA     cvbarca@infonegocio.com     981742030     981742477  
  NOIA     cofradia@cofradianoia.org     981820200     981824017  
  PALMEIRA     cofradia@cofradiapalmeira.org     981838664     981838644  
  O PINDO     confraria@wanadoo.es     981764815     981764815  
  A POBRA     cofradia@cofradiapobracaraminal.org     981830107     981830575  
  PONTEDEUME     cofradia@cofradiapontedeume.org     981430275     981431379  
  PORTO DO SON     cofradia@cofradiaportodoson.org     981767321     981767567  
  PORTOSIN     cofradia@cofradiaportosin.org     981766650     981766485  
  RIANXO     cofradia@cofradiarianxo.org     981860477     981860477  
  RIBEIRA     info@cofradiariveira.es     981870962     981870964  
  SADA     cofradia@cofradiasada.org     981623407     981621337  

 

LUGO

  CONFRARÍA     CORREO     TELF     FAX  
  FEDERACIÓN             info@cofradiaslugo.com     982575185     982575185  
  BURELA     cofradia@cofradiaburela.org     982585756     982585144  
  CELEIRO     coframaximo@cofradiaceleiro.com           982561044     982562856  
  FOZ     cofradiafoz@gmail.com     982140018     982140012  
  RIBADEO     cofradia@cofradiaribadeo.org     982128039     982128039  
  SAN CIBRAO     cofradia@cofradiasanciprian.org     982594003     982594201  
  VICEDO     cofradia@cofradiavicedo.org     982590002     982590002  

 

PONTEVEDRA

  CONFRARÍA     CORREO     TELF     FAX  
  FEDERACIÓN             fpcofpo@yahoo.es     986670103     986670140  
  A GUARDA     cofradia@cofradiaguarda.org     986610307     986609300  
  ALDÁN     cofradia@cofradiaaldan.org     986329250     986329250  
  ARCADE     cofradia@cofradiaarcade.org     986700236     986700246  
  BAIONA     laanunciada@telefonica.net     986356349     986355361  
  BUEU     info@cofradiabueu.org     986320253     986320679  
  CAMBADOS     cofradia@cofradiacambados.org     986542056     986543037  
  CANGAS     info@cofradiadecangas.org     986300165     986303688  
  CARRIL     info@cofradiacarril.es     986501700     986507438  
  ILLA DE AROUSA     cofradia.illadearousa@gmail.com     986551107     986527291  
  LOURIZÁN     cofradia@cofradialourizan.org     986880245     986891667  
  MARÍN     cofradia@cofradiamarin.org     986881686     986882550  
  MOAÑA     cofradia@cofradiamoana.org     986310309     986310309  
  O GROVE     info@cofradiaogrove.es     986733590     986732828  
  PONTEVEDRA     cofsantelmo@hotmail.com     986852901     986864895  
  PORTONOVO     portonovo@confrariasgalicia.org     986720802     986734399  
  RAXÓ     cofradia_raxo@yahoo.es     986741344     986741344  
  REDONDELA     cofradia@cofradiaredondela.org              986404380     986404380  
  SANXENXO     cofrad.sanxenxo@yahoo.es     986690785     986690785  
  VIGO     cofradiavigo@cofradiavigo.org     986210407     986211647  
  VILABOA     cofradiavilaboa@hotmail.com     986672473     986672473  
  VILANOVA     cofradia@cofradiavilanova.org     986554143     986561153  
  VILAXOÁN     cofradia@cofradiavilaxoan.org     986500923     986500924