participacion

participación
 
A Federación Galega de Confrarías representa ó sector pesqueiro e marisqueiro nunha serie de entidades e organismos. O nomeamento das persoas que nos representan faise no comité executivo a proposta das distintas provinciais, e en proporción á flota de cada unha, para cubrir os seguintes postos:
 
           -Pleno do Consello Galego de Pesca, 2 representantes

           -Nas comisións do Consello Galego de Pesca temos os seguintes representantes:

                      -1 en arrastre de litoral
                      -6 no cerco
                      -7 en artes fixas e censos continxentados
                      -9 en artes menores
                      -9 en marisqueo e recursos específicos
                      -1 en acuicultura
                      -3 en política social e seguridade da flota

           -No Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 1 representante

           -No Consello Galego de Estadística, temos 2 representantes.

           -No Consello da Economía Social de Galicia, temos 1 representante.

           -No Organo de Xestión Para a Salvagarda do Patrimonio Cultural e Inmaterial, temos 1 representante.

            -No Consello Económico e Social de Galicia, temos 2 representantes.

            -Na Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, temos 1 representante.

            -Na Autoridade Portuaria de Vilagarcía, temos 1 representante.

            -Na REMIP Os Miñarzos, temos 2 representantes.

            -Na REMIP Ría de Cedeira, temos 1 representante