orzamentos e contas anuais

Contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2020, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o
19 de xuño de 2021.Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro .

Descargar (PDF, 2.48MB)