orzamentos e contas anuais

orzamentos
 
O Orzamento xeral da Federación Galega para o exercicio 2020 foi aprobado na Xunta Xeral do 9 de novembro de 2019.

O Orzamento preséntase equilibrado en 160.300€. Nos INGRESOS destacan os ingresos de explotación por 114.500 € e outros ingresos por 31.800 €. Nos GASTOS destacan os gastos de explotación por 132.800 € e os financeiros por 13.500 €.

Descargar (PDF, 111KB)

contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2018, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 15 de xuño de 2019.Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro.

Descargar (PDF, 1.05MB)