orzamentos e contas anuais

 
O Orzamento xeral da Federación Galega para o exercicio 2021 foi aprobado na Xunta Xeral do 19 de decembro de 2020.

O Orzamento preséntase equilibrado en 168.300€. 

Descargar (PDF, 110KB)

contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2019, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 20 de xuño de 2020.Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro.

Descargar (PDF, 870KB)