orzamentos e contas anuais

Contas anuais
 
As últimas Contas Anuais aprobadas pola Federación Galega son as do exercicio 2021, mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 11 de xuño de 2022.

Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 58 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro .

Descargar (PDF, 446KB)

Orzamento
 
O último orzamento aprobado corresponde o exercicio 2023 mediante acordo unánime da Xunta Xeral en sesión ordinaria o 11 de novembro de 2022.

Se deron cumprimento ás obrigas establecidas no artigo 55 do Decreto 8/2014, remitíndose posteriormente á Consellería do Mar para o seu rexistro .

Descargar (PDF, 434KB)