organos de goberno

órganos de goberno
 
Unha vez aprobado e publicado o Decreto 8/2014 que regula ás confrarías de pescadores e ás súas federacións, e segundo o previsto no seu capítulo IX do procedemento electoral, a Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar aprobou a Orde do 29 de abril do 2014 pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións.

Logo da renovación dos cargos en tódalas confrarías e federacións provinciais, o día 24 de novembro de 2018 tivo lugar unha sesión extraordinaria na que se celebraron as eleccións ós cargos de Presidente e Vicepresidentes da Federación Galega, recaendo os cargos nas seguintes persoas:

 
PRESIDENTE
José Antonio Pérez Sieira
patrón maior de Ribeira, do colectivo de empresarios e representante da provincia de A Coruña
 
VICEPRESIDENTE 1ª
Ruperto Costa Fernández
patrón maior de Cambados, do colectivo de traballadores e representante da provincia de Pontevedra
 
VICEPRESIDENTE 2º
Jacobo Balseiro Ferreiros
vice patrón maior de San Cibrao, do colectivo de empresarios e representante da provincia de Lugo
 
Anteriormente cada Federación Provincial elixiu os 4 representantes de cada unha no COMITÉ EXECUTIVO, onde un ten que ser o presidente e o resto repartense para manter a paridade entre o colectivo de empresarios e traballadores
 
Os 12 membros do
COMITÉ EXECUTIVO son:
 
-Pola Federación Provincial de A Coruña:
      Presidente: Daniel Formoso Moledo (empresario) – P.M. Muros
      Adelaida Lestón Mayo (traballadora) – Vice Pª.M. Muros
      Felipe Canosa Entonado (empresario) - P.M. A Coruña
      Mª Jesús López Iglesias (traballadora) – Vice Pª.M. Pontedeume

 
-Pola Federación Provincial de Lugo:
      Presidente: J. Basilio Otero Rodríguez (empresario) – P.M. Burela
      Jacobo Balseiro Ferreiros (empresario) – Vice P.M. San Cibrao
      Alfonso González Piñon (traballador) – Vice P.M. Celeiro
      Leopoldo López López (traballador) – Vice P.M. Foz

 
-Pola Federación Provincial de Pontevedra:
      Presidente: José M. Rosa Otero (empresario) – P.M. Bueu
      Ruperto Costa Fernández (traballador) – P.M. Cambados
      Juan M. Gregorio Vaqueiro (traballador) – P.M. Aldan
      Juan José Rial Millán (empresario) – P.M. Illa de Arousa