INSTALACIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS

INSTALACIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS

Posta a disposición de espazos e infraestructuras dotadas da tecnoloxía necesaria para calquera actividade.

 
A Federación Galega pon a disposición os seguintes espazos para actividades:

  • Salón de actos para 130 persoas e 6 ponentes
  • Sala de reunións para 20 persoas
  • 2 Aulas de 20 persoas cada unha

 
Cómo equipamento contamos con:

  • Dous proxectores, un deles portátil con pantalla.
  • Televisión plana grande.
  • Acceso a internet en todos os espazos.
  • Portatiles para os equipos de proxección.