“AMAR O MAR”, CAMPAÑA DIRIXIDA ÁS MULLERES DO MAR

“AMAR O MAR”, CAMPAÑA DIRIXIDA ÁS MULLERES DO MAR

Deseñadas unha serie de accións para dar visibilidade á muller das confrarías os vindeiros anos.

A Federación Galega de Confrarías ten deseñado unha serie de accións co obxectivo de dirixir expresamente ás mulleres da pesca galega: talleres formativos, cursos en habilidades directivas, charlas divulgativas, congresos sobre distintos ámbitos, …, para conquerir unha maior presenza e visibilidade das mulleres nos órganos de goberno das organizacións.

Accede á web www.amaromar.gal que mostra os obxectivos desta campaña, así como as primeiras actuacións realizadas no 2016 pola Federación Galega.

Amaromar