informacion

Información
 
Augas de Galicia puxo a disposición da Federación Galega e das Confrarías de Pescadores o “Plan de control de verquidos de Galicia” para que cada un de nós consulte os datos da nosa zona. Tendo en conta o que pesa o documento completo, fíxose un desglose por zonas para permitir o acceso máis doado a eses datos.

Esta información correspóndese coa analizada nas diferentes “Mesas das Augas” dentro do “Plan de Acción do Marisqueo” que desenvolveu a Federación Galega no 2º semestre do ano 2015 e que viñeron a expoñer os técnicos de Augas de Galicia.

Podes acceder directamente ás seguintes zonas:

-  Grupo 1 Marxe sur Ría Vigo
-  Grupo 2 Marxe norte Ría Vigo
-  Grupo 3 Ría Pontevedra
-  Grupo 4 Marxe sur Ría Arousa
-  Grupo 5 Marxe norte Ría Arousa
-  Grupo 6 Ría Muros - Noia
-  Grupo 7 Seo Fisterra
-  Grupo 8 Costa da Morte
-  Grupo 9 Artabro
-  Grupo 10 Ría Sada
-  Grupo 11 Ría Ferrol
-  Grupo 12 Ortegal
-  Grupo 13 A Mariña