afiliados

Afiliados
 
Na actualidade existen 12.734 afiliados ás confrarías de pescadores, dos cales 4.312 son empresas e 8.422 traballadores.

Nos cadros que vemos a continuación, observamos a súa distribución provincial, e a súa clasificación segundo o tipo de empresa (maioritariamente persoas físicas, frente a xurídicas ou outros) así como a súa distribución segundo a modalidade de pesca.

Por outra banda, vemos cómo se distribúen os traballadores, destacando o marisqueo a pé, que representa case un 40% do total.
Finalmente vemos unha distribución segundo xénero (homes/mulleres)

CENSO TOTAL

  FEDERACION     EMPRESAS     % TOTAL     % EMPRESAS     TRABALL.     % TOTAL     % TRABALL.     AFILIADOS     % TOTAL  
  A CORUÑA     2.143     16,83%     49,70%     4.306     33,81%     51,13%     6.449     50,64%  
  LUGO     146     1,15%     3,39%     652     5,12%     7,74%     798     6,27%  
  PONTEVEDRA     2.023     15,89%     46,92%     3.464     27,00%     41,13%     5.487     43,09%  
  TOTAL     4.312     33,86%     100%     8.422     66,14%     100%     12.734     100%  

TIPO DE EMPRESAS

  FEDERACION      PERSOAS FISICAS      PERSOAS XURÍDICA             OUTROS                   TOTAL        
  Nº     %     Nº     %     Nº     %         TOTAL         %  
  A CORUÑA     1.842     49,28%     91     39,91%     210     60,69%     2.143     49,70%  
  LUGO     57     1,52%     59     25,88%     30     8,67%     146     3,39%  
  PONTEVEDRA     1.839     49,20%     78     34,21%     106     30,64%     2.023     46,92%  
  TOTAL     3.738     100%     228     100%     346     100%     4.312     100%  
  % s/Total     86,69%          5,29%          8,02%          100%       

DATOS EMPRESAS POR COLECTIVOS

  FEDERACION     Artes     Recursos         Cerco           Pesca       Altura e     Volanteiro      Marisqueo      Outros         TOTAL            Total    
   Menores      Específicos      Litoral      Gran Altura     e flote     (Bateas,....)  
  A CORUÑA     791     142     63     14     9     10     951     163     2.143     49,70%  
  LUGO     66     7     8     13     48     1     0     3     146     3,39%  
  PONTEVEDRA     570     163     55     4     34     0     819     378     2.023     46,92%  
  TOTAL     1.427     312     126     31     91     11     1.770     544     4.312     100%  
  % Total     33,09%     7,24%     2,92%     0,72%     2,11%     0,26%     41,05%     12,62%     100%       

DATOS POR DIVISIÓN DE XÉNERO

  FEDERACION     EMPRESAS PERSOAS FÍSICAS     TRABALLADORES PERSOAS FÍSICAS  
   HOME      %     MULLER     %       TOTAL        HOME      %     MULLER     %       TOTAL    
  A CORUÑA     1.693     51,13%     149     34,89%     1.842     2.740     56,48%     1.566     43,85%     4.306  
  LUGO     41     1,24%     16     3,75%     57     616     12,70%     36     1,01%     652  
  PONTEVEDRA     1.577     47,63%     262     61,39%     1.839     1.495     30,82%     1.969     55,14%     3.464  
  TOTAL     3.311     100%     427     100%     3.738     4.851     100%     3.571     100%     8.422  
  %/Total     88,58%          11,42%               57,60%          42,40%            

 
 
Na actualidade existen 12.734 afiliados ás confrarías de pescadores de Galicia integradas na Federación Galega